• Jan en Alexander

Het begin van een nieuw tijdperk

1 November, 2018

Met trots delen we u mede dat per 1 november, de derde generatie van de familie, Alexander de Jonge het roer overneemt van ons bedrijf. Alexander treedt aan in de functie van algemeen directeur van J. de Jonge group BV. Jacko de Vries, de huidige CEO, wordt commercieel directeur van de group. Hiermee is de volgende stap gezet richting de overname van vader op zoon.

Alexander de Jonge is trots op deze stap: ,,Ik voel me vereerd en trots om ons 64-jarige familiebedrijf verder te mogen ontwik-kelen. In de afgelopen 11 jaar heb ik veel kennis opgedaan van collega’s, de markt en onze zakelijke partners. We hebben door de generaties heen hard gewerkt aan een stevige basis en aan de missie om als bedrijf complete transportsystemen voor olie en gas van tank tot tanker te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden”.

Verdere ontwikkeling van het bedrijf is noodzakelijk, meent Alexander de Jonge. ,,Wanneer ik kijk hoe de industriële wereld aan het veranderen is, dan zullen we de komende behoeftes van onze klanten blijven volgen. Mijn visie voor de komende decennia is uitdagend voor het hele bedrijf. Wij streven naar een koninklijk bekroond industrieel bedrijf dat intelligente transportsystemen voor olie en gas blijft ontwerpen, bouwen en onderhouden”.

De kernwaarden van het bedrijf zijn en blijven daarbij van belang. ,,Die zijn in ons bedrijf verankerd. Wij blijven ons onderscheiden als familiebedrijf, de basis. Slim en zelfontplooiend werken staan hoog in het vaandel. Duurzame groei door innovatie, veiligheid en kwaliteit zijn belangrijk. We leveren 24/7 service en komen beloftes na. Wij gaan voor de beste relaties op de lange termijn, zowel met onze medewerkers als met onze zakelijke partners”, aldus de nieuw algemeen directeur die een speciaal woord van dank heeft. ,,Voor mijn vader. Ik wil hem bedanken voor het vertrouwen en voor de kansen die hij mij heeft gegeven”. Jan de Jonge draagt het roer met een gerust hart over aan zijn zoon: ,,Alexander gaat verder waar ik ben gebleven, daar heb ik een rotsvast vertrouwen in. Hij ademt het bedrijf. Dat is mooi om te zien. Dankbaar ben ik voor de inspanningen van Jacko de Vries. Ik dank hem voor zijn inzet als bestuurder, voor het inwerken van Alexander en dat hij blijft werken aan de toekomst van het bedrijf”.


Comments ( 0 )

×

disclaimer

De informatie die wij op deze website aanbieden dient slechts het doel algemene informatie te verschaffen. Deze informatie wordt u aangeboden door J. de Jonge flowsystems B.V., al streven wij ernaar u altijd correcte en actuele informatie te bieden, geven wij geen enkele garanties of zekerheden, expliciet of impliciet, over de correctheid, accuratesse, betrouwbaarheid, aansluiting of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten en afbeeldingen op deze website; voor welk doel dan ook. Enige actie die u neemt of nalaat naar aanleiding van deze informatie geschiedt geheel op uw eigen risico.

In geen geval en zonder enige beperking zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, direct of indirect, gevolgschade of enige andere soort schade voortkomend uit het verlies van data, winsten of andere posten, welke voortkomen uit het gebruik van onze website.

Vanaf onze website kunt u doorlinken naar andere websites welke niet onder de controle van J. de Jonge flowsystems vallen. Wij hebben geen enkele invloed op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze website. Het toevoegen van een link naar een andere website houdt niet zonder meer in dat wij een organisatie of individu aanbevelen, ondersteunen of het eens zijn met hetgeen op hun website beschreven staat.

Wij spannen ons maximaal in om onze website online te houden en deze gebruiksvriendelijk te laten zijn. Echter, J. de Jonge flowsystems accepteert geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid, indien de website (tijdelijk) niet beschikbaar zou zijn als gevolg van technische omstandigheden die buiten onze controle liggen.