• missie-en-visie

Missie & Visie van de J. de Jonge Group

19 September, 2018

Missie
De J. de Jonge Group is actief als specialistische systeemaanbieder vanaf het concept tot aan het integraal onderhoud van de installatie en richt zich op het gebied Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen, met een focus op de sectoren Petrochemie, Offshore, Tank op- en overslag en de energie bedrijven. De J. de Jonge Group levert mondiaal specialistische, in huis gemaakte, innovatieve producten met een aantoonbare toegevoegde waarde in de wereld van industriële vloeistoflogistiek. Via continentale HUB’s worden de lokale klanten onder de gelijkwaardige filosofie bediend. Onder het motto “flowsystems is our world” levert de J. de Jonge Group met uiterste precisie de beste kwaliteit aan haar klanten door jaren lange ervaring, continue ontwikkeling en expertise in hun vakgebied.

Visie
De J. de Jonge Group staat gekend als een sociale, duurzame onderneming die veiligheid voorop stelt voor alle direct en indirect betrokken, en als een bedrijf dat staat voor haar producten en diensten die van hoogwaardige kwaliteit zijn. Zij staat voor individueel specialisme maar ook voor integraal mechanical onderhoud en projecten tot een EPC aanpak aan toe. Door haar positieve imago en referenties wordt zij als specialist gezien waar vakkundige mensen werken die ondersteund zijn met goede middelen, processen en een continue kennis vergroting middels de interne Flow-Academy. Daarmee garandeert zij veiligheid, duurzaamheid, continuïteit en vakmanschap in al haar disciplines. Binnen de thuismarkt heeft zij haar naam gevestigd en staat zij klaar om met specialistische producten en diensten actief te expanderen naar nieuwe gebieden met als doel het rendement van de onderneming te verhogen naast de gewenste beperkte omzetgroei.


Comments ( 0 )

×

disclaimer

De informatie die wij op deze website aanbieden dient slechts het doel algemene informatie te verschaffen. Deze informatie wordt u aangeboden door J. de Jonge flowsystems B.V., al streven wij ernaar u altijd correcte en actuele informatie te bieden, geven wij geen enkele garanties of zekerheden, expliciet of impliciet, over de correctheid, accuratesse, betrouwbaarheid, aansluiting of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten en afbeeldingen op deze website; voor welk doel dan ook. Enige actie die u neemt of nalaat naar aanleiding van deze informatie geschiedt geheel op uw eigen risico.

In geen geval en zonder enige beperking zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, direct of indirect, gevolgschade of enige andere soort schade voortkomend uit het verlies van data, winsten of andere posten, welke voortkomen uit het gebruik van onze website.

Vanaf onze website kunt u doorlinken naar andere websites welke niet onder de controle van J. de Jonge flowsystems vallen. Wij hebben geen enkele invloed op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze website. Het toevoegen van een link naar een andere website houdt niet zonder meer in dat wij een organisatie of individu aanbevelen, ondersteunen of het eens zijn met hetgeen op hun website beschreven staat.

Wij spannen ons maximaal in om onze website online te houden en deze gebruiksvriendelijk te laten zijn. Echter, J. de Jonge flowsystems accepteert geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid, indien de website (tijdelijk) niet beschikbaar zou zijn als gevolg van technische omstandigheden die buiten onze controle liggen.